Serviciile de proiectare

Serviciile furnizate de proiectare si inginerie si alte servicii tehnice, constau in realizarea de proiecte pentru constructii industriale, civile, edilitare, proiecte de infrastructura (retele de alimentare cu apa si canalizare, energie electrica, drumuri, statii de tratare apa), centrale termice, surse de producere si/sau stocare gaze tehnice si proiecte de sistematizare terenuri si de urbanism.

Serviciile de proiectare oferite sunt complexe, constand din:

 1. Intocmire Documetatii Certificat de Urbanism;
 2. Conceptul tehnologic al investitiei (stabilirea fluxurilor optime si a instalatiilor / echipamentelor)
 3. Conceptul de arhitectura (stabilirea solutiei de arhitectura – Anteproiectul);
 4. Intocmirea Proiectului Tehnic;
 5. Expertize tehnice ale constructiilor, instalatiilor aferente;
 6. Consultanta si Proiectare amenajari interioare / exterioare;
 7. Intocmirea Documentatiei pentru Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism;
 8. Obtinerea avizelor;
 9. Intocmirea Documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii/desfiintare;
 10. Intocmire Antemasuratori, Caiete de Sarcini, Evaluare costuri lucrari – Devize;
 11. Intocmire Detalii de Executie.